Ekodan

Dijake Elektro in računalniške šole obveščamo, da imamo skladno z Letnim delovnim načrtom šole v četrtek, 6. 4. 2017, Ekodan. Aktivnosti so oproščeni dijaki 3. TRA in 3. EL (PUD), pouk po prilagojenem urniku imajo dijaki 1. EL in 2. EL. Potek dejavnosti:
  1. letniki: Dijaki 1. TRA, 1. TRB, 1. TM in 1. ET:
od 8.00 do 9. 35 Predavanje v Veliki predavalnici Višje strokovne šole: Podnebne spremembe. (dr. Matej Ogrin, društvo CIPRA).
od 9.40 do 10.30 Malica
od 10.35 do 12.45 Čistilna akcija – posebno obvestilo za spremljevalce 1. letnikov.
 
  1. letniki: Dijaki 2. ET, 2. TRA, 2. TRB in 2. TM:
od 8.00 do 9. 35 Predavanje v Mali predavalnici Višje strokovne šole: Energetska sanacija stavb (g. Cveto Fendre).
od 9.40 do 10.30 Malica
od 10.35 do 12.45 Tek na stadionu in meritve dijakov/dijakinj Srednje zdravstvene šole Slovenj Gradec.*
*Dijaki tečejo na velenjskem stadionu na 60 in 600 metrov, po teku se bodo opravile meritve krvnega pritiska in koncentracija kisika v kapilarni krvi, prav tako bodo dijaki spoznali vaje za oživljanje in uporabo defibrilatorja na lutkah. Te storitve bodo opravile dijakinje in dijaki Srednje zdravstvene šole Slovenj Gradec.  
  1. letniki: Dijaki 3. ET, 3. TRB, 3. TM in 1. PTI imajo aktivnosti na MIC–u ( MIC 3, 105,106):
od 8.00 do 9. 35 Predavanje o nastanku Šaleških jezer, stanje, monitoring (g. Zoran Pavšek).
od 9.40 do 10.30 Malica
od 10.35 do 12.45 Terensko delo: teren okoli Šaleških jezer, degradacija okolja, stanje danes.
 
  1. letniki: Dijaki 4. ET, 4. TRA, 4. TRB, 4. TM in 2. PTI imajo na ta dan predpreizkus POM. Začetek predpreizkusa iz slovenščine je ob 9.00 v učilnicah na Trgu mladosti, razpored dijakov po učilnicah pa bo objavljen na dan predpreizkusa.
  Cena dejavnosti za dijake znaša 2 €. Strošek bo obračunan na položnici.Razredniki morate v tajništvo šole oddati sezname dijakov, na katerih označite dijake, ki se dejavnosti iz upravičenih razlogov ne bodo udeležili, najkasneje do srede, 5. 4. 2017. Morebitne odsotnosti dijakov zaradi bolezni bomo sprejemali v tajništvu šole še na dan dejavnosti do 7.30 ure, kasnejših odpovedi ne bomo upoštevali za vračilo denarja. Malica: Dijaki 1. in 2. letnikov imajo malico organizirano v Gaudeamusu, dijaki                     3. letnikov imajo malico na MIC – u. Dijaki 4. letnikov imajo malico v Gaudeamusu po predpreizkusu POM.   POMEMBNO: V šolskem letu 2016/2017 je ERŠ vključena v projekt Pozor(!)ni za okolje. Ena od aktivnosti v okviru omenjenega projekta je zbiranje odpadnega papirja. Z ekodnevom se akcija zbiranja zaključi. Na ta način želimo obeležiti interesne dejavnosti, ki so usmerjene v ekološki dan.   Spremljevalci:
Zap. št. Odd. Razredniki oz. spremljevalci Št. dij.
1.     1. ET Peter VRČKOVNIK, dipl. inž. 16
2. 1. TRA Marjetka HERODEŽ, prof., Klemen HLEB, dipl. inž. UN 30
3. 1. TRB Sašo GNILŠEK, prof., Simona DIKLIČ, prof. 27
4.     1. TM Tea SELIČ, univ. dipl. muz., Miran ŠPIČKA, dipl. inž. 20
5.     1. PTI Petra Matko, prof. 15
6.     2. ET mag. Branko DVORŠAK, univ. dipl. inž.,   Bojana VRBNJAK, prof. 28
7. 2. TRA Beti TOMIC, prof., Anton KALIŠNIK, univ. dipl. inž. 23
8. 2. TRB Tomislav NOVAK, prof., Sonja LUBEJ, prof. 22
9. 2. TM Petra MASTNAK, prof., Jolanda MELANŠEK, prof. 26
10.     3. ET Lidija ŠUSTER, prof. 19
11.     3. TRB Urška KOLETNIK, univ. dipl. psihol., Mojca OŠEP, prof. 24
12. 3. TM Biserka LEDINŠEK, prof., Franc OBLAK, prof. 28
  V primeru slabega vremena se ekološke aktivnosti prestavijo.  

Mojca Ošep, prof., Miran Špička, dipl. inž., Petra Mastnak, prof. organizatorji dejavnosti

Simon Konečnik, univ. dipl. inž., ravnatelj ERŠ

Oznake:

Deli:

Šolski center Velenje

Mavrica znanja z vami že 60 let

O nas

Izdelava: Steerscape

Lastniško zaščiteno © 2024.