srssersssdgimvssmicdsd

ERS_slideshow (17)
ERS_slideshow (16)
ERS_slideshow (15)
ERS_slideshow (14)
ERS_slideshow (13)
ERS_slideshow (12)
ERS_slideshow (11)
ERS_slideshow (10)
ERS_slideshow (9)
ERS_slideshow (8)
ERS_slideshow (7)
ERS_slideshow (6)
ERS_slideshow (5)
ERS_slideshow (4)
ERS_slideshow (3)
ERS_slideshow (2)
ERS_slideshow (1)
LOGO_DVIG_DIGITALNE-KOMPETENCE_horizontalni-768x296
previous arrow
next arrow

Dejavnosti v juniju 2017

Dijake in učitelje obveščamo, da bomo v mesecu juniju izvajali strnjene interesne dejavnosti. Te dejavnosti bodo potekale skladno z Letnim delovnim načrtom šole po razporedih, ki so navedeni v tabelah. Interesne dejavnosti v okviru kulturnih poti bomo izvedli 29. 5. 2017, strokovne ekskurzije pa 7. 6. 2017. Predviden datum z Letnim delovnim načrtom je bil še 6. 6. 2017, vendar smo ga nadomestili 19. 5. 2017 v okviru prireditev pod naslovom Center mladosti.

4. letniki SSI in 2. PTI imajo takrat poklicno maturo.

Dijaki 3. ET in 3. TM bodo imeli strokovno ekskurzijo 6. 6. 2017 zaradi edinega možnega termina obiska. 7. 6. 2017 bodo imeli pouk po prilagojenem urniku na MIC-u.

Dijaki bodo finančne obveznosti poravnali preko položnic, ki jih bodo prejeli po pošti do 7. 7. 2017. Prosimo, da se držite roka plačila, ki bo naveden na položnicah.

Razredniki morate oddati sezname dijakov, ki se ne bodo udeležili posamezne dejavnosti, najmanj tri dni pred odhodom na dejavnost, tudi zaradi lunch paketov. Seznami vseh dijakov so priloženi. Morebitne odsotnosti dijakov zaradi bolezni bomo sprejemali v tajništvu šole še na dan odhoda do 7.30 ure, kasnejših odpovedi ne bomo upoštevali za vračilo denarja.

Dijake posebej opozarjamo, da se morajo na lunch pakete prijaviti sami, in sicer en delovni dan prej do 10.00 ure. Lunch paketi bodo dostavljeni na mesta, ki so določeni v tabeli.

1. letnik Oddelek Število dijakov Dejavnosti – opis Predvideno število ur/cena Spremljevalci Cena
Ponedeljek,

29. 5. 2017

Kulturne poti

1. TRA

1. TRB

1. TM

1. ET

1. PTI

108 Kulturno-zgodovinska ekskurzija v Škofjo Loko

Odhod ob 8.00 iz avtobusne postaje Velenje

  • Škofja Loka – staro mestno jedro
  • Loški grad
  • kapucinska kapela
  • Nacetova hiša
  • Tavčarjev dvorec
8.00 – 17.00

9 ur

Simona Diklič, prof ., Marjetka Herodež, prof., Sašo Gnilšek, prof., Tea Selič, univ. dipl. muzik., Peter Vrčkovnik, dipl. inž., Vlado Ahtik, inž., Klemen Hleb, dipl. inž. UN

Dostava lunch paketov na avtobusno postajo ob 7.50 uri.

20 €
1. EL 24 Znano – neznano Velenje

Odhod 8.15 izpred šole

Orientacija med kulturnimi in naravnimi spomeniki v mestu Velenje po skupinah.

Dijaki bodo dobili učne liste.

8.00 – 14.00

6 ur

Dr. Nataša Meh Peer, Milan Matko, dipl. inž., Srečko Podveržen, dipl. inž.

Malica v Gaudeamusu

/
Sreda, 7. 6. 2017

Strokovne ekskurzije

1. TRA

1. TRB

1. TM

1. ET

1. PTI

108 Ekološke vsebine

Odhod ob 8.00 iz avtobusne postaje Velenje

1. skupina: ogled centralne čistilne naprave v Šoštanju.

2. skupina: ogled Muzeja usnjarstva na Slovenskem v Šoštanju.

3. skupina: ogled vodnega zajetja na Grmovem Vrhu pri Šoštanju.

Dijaki bodo dobili učne liste.

8.00 – 14.00

6 ur

Janko Čekon, predm. uč., Marjetka Herodež, prof., Klemen Hleb, dipl. inž. UN, Primož Šajna, inž., Tea Selič, univ. dipl. muzik., Peter Vrčkovnik, dipl. inž., dr. Nataša Meh Peer, Stane Osojnik, inž.

Dostava lunch paketov na avtobusno postajo ob 7.50 uri.

8 €
1. EL 24 Strokovna ekskurzija v Gorenje in Razdelilno transformatorska postaja Velenje

Zbor pred glavnim vhodom v Gorenje ob 8.00

8.00 – 14.00

6 ur

mag. Janko Malovrh, univ. dipl. inž, Milan Matko, dipl. inž., Srečko Podveržen, dipl. inž.

Malica na MIC-u

/

 

2. letnik Oddelek Število dijakov Dejavnosti – opis Predvideno število ur Spremljevalci Cena
Ponedeljek,

29. 5. 2017

Kulturne poti

2. TRA

2. TRB

2. ET

2. TM

100 Geografska ekskurzija – Logarska dolina

Odhod ob 8.15 iz avtobusne postaje Velenje

Naravnogeografske in družbeno-geografske značilnosti Zgornjesavinjske doline.

Dijaki bodo dobili učne liste.

8.15 – 16.00

8 ur

Mojca Ošep, prof., Beti Tomic, prof., Tomislav Novak, prof., mag. Branko Dvoršak, Petra Mastnak, prof.,

Franci Oblak, prof., Sonja Lubej, prof.

Dostava lunch paketov na avtobusno postajo ob 8.00 uri.

12 €
2. EL 20 Znano – neznano Velenje

Odhod 8.15 izpred šole

Orientacija med kulturnimi in naravnimi spomeniki v mestu Velenje po skupinah.

Dijaki bodo dobili učne liste.

8.00 – 14.00

6 ur

Dr. Nataša Meh Peer, Branko Višnjar, Ivan Škoflek, inž.

Malica v Gaudeamusu

/
Sreda, 7. 6. 2017

Strokovne ekskurzije

2. TRA

2. TRB

2. TM

2. ET

100 Strokovna ekskurzija v Idrijo

Odhod ob 8.00 iz avtobusne postaje Velenje

  • obisk gradu Gewerkenegg, kjer se seznanite z zgodovino mesta in rudnika
  • obisk tehniškega oddelka muzeja – Jašek Frančiške z zbirko rudniških strojev in naprav
  • ogled idrijske Kamšti – največjega lesenega kolesa v Evropi.

Dijaki bodo napisali poročilo.

8.00 – 15.00

7 ur

Petra Mastnak, prof., Beti Tomic, prof., Tomislav Novak, prof., mag. Branko Dvoršak, Zvone Cencen, dipl. inž., Gregor Hrastnik, univ. dipl. inž., Uroš Remenih, inž., Mag. Simon Muha, univ. dipl. inž.

Dostava lunch paketov na avtobusno postajo ob 7.50 uri.

13 €
2.EL 20 Strokovna ekskurzija v Gorenje in Razdelilno transformatorska postaja Velenje

Zbor pred glavnim vhodom v Gorenje ob 8.00

8.00 – 14.00

6 ur

mag. Janko Malovrh, univ. dipl. inž, Branko Višnjar

Malica na MIC-u

/

 

3. letnik Oddelek Število dijakov Dejavnosti – opis Predvideno število ur Spremljevalci Cena
Ponedeljek,

29. 5. 2017

Kulturne poti

3. TRA

3. TRB

3. TM

3. ET

95 Kulturna pot/zamejski Slovenci – Avstrijska Koroška

Odhod ob 7.00 iz avtobusne postaje Velenje proti avstrijski Koroški. Obisk gradu Ostrovica, ki leži na 160 m visoki skali in velja za enega najlepših gradov v Avstriji. Od tam nas bo pot vodila do zibelke slovenstva, Gosposvetskega polja, kjer si bomo ogledali Vojvodski prestol in cerkev Gospe Svete. Od tam bomo odšli do južne obale Vrbskega jezera, kjer bomo obiskali mestece Maria Worth. Za konec pa si bomo ogledali še glavno mesto Koroške, Celovec. Sprehodili se bomo skozi mestno središče, kjer bo tudi čas za daljši postanek.

7.00 – 18.00

11 ur

Bojana Vrbnjak, prof., Urška Koletnik, univ. dipl. psih., Lidija Šuster, prof., Biserka Ledinšek, prof., Jolanda Melanšek, prof., mag. Vlasta Leban, prof.

Dostava lunch paketov na avtobusno postajo ob 6.50 uri.

25 €
Torek, 6. 6. 2017

Strokovne ekskurzije

3. ET

3. TM

47 Strokovna ekskurzija v Svet energije GEN Krško

Odhod ob 8.00 iz avtobusne postaje Velenje

Strokovne vsebine : Elektrotehnika, Energetika

8.00 – 15.00

8 ur

Matjaž Žerak, univ. dipl. inž., Lidija Šuster, prof., Biserka Ledinšek, prof.

Dostava lunch paketov na avtobusno postajo ob 7.50 uri.

6,5 €
Sreda, 7. 6. 2017

Strokovne ekskurzije

3. TRA

3. TRB

48 KSEVT Vitanje, Žička kartuzija

Odhod ob 8.00 uri iz avtobusne postaje Velenje

Ogled Žičke kartuzije in ogled KSEVT

8.00 – 15.00

7 ur

Sašo Gnilšek , prof., Bojana Vrbnjak, prof., Urška Koletnik, univ. dipl. psih., Islam Mušić, prof.

Dostava lunch paketov na avtobusno postajo ob 7.50 uri.

15 €

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Elektro in računalniška šola
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660