Vpis na Elektro in računalniško šolo za šolsko leto 2020/2021

Vpis na Elektro in računalniško šolo za programe elektrikar, elektrotehnik, tehnik mehatronike, tehnik računalništva Rok  za prijavo kandidatov za vpis v srednje šole za prihodnje šolsko leto, ki je bil prvotno določen za 2. 4. 2020,  je prestavljen na 11. maj 2020. Večina devetošolcev skupaj, v osnovni šoli, izpolnjuje prijavnice za vpis. Nekatere osnovne šole so nam jih že poslale, druge pa so še čakale na navodila MIZŠ. Svetujemo vam, da sledite navodilom vaše osnovne šole. Obstaja  tudi možnost, da kandidati sami oddate prijavnico, ki jo pošljete priporočeno po pošti, brez povratnice ali skenirano oz. fotografirano po elektronski pošti, na naslov urska.koletnik@scv.si.  Prijavnica ne potrebuje žiga in podpisa ravnatelja osnovne šole.  Vse prijavnice, ki ste nam jih že ali pa jih morda še boste poslali, bomo, po navodilu MIZŠ,  upoštevali in sprejeli.   Videoposnetek z navodilom, kako izpolniti prijavo za vpis v srednjo šolo bo objavljen na spletni strani ŠC Velenje in spletnih straneh posameznih šol ŠC Velenje.
Rok za prenos prijave na drugo šolo zaradi neizpolnjevanja pogojev ali kakršnihkoli drugih razlogov, bo do 16. 6. do 14. ure. Da bi se izognili fizičnim kontaktom, boste kandidati to storili tako, da boste na šolo, kamor ste prijavo prvotno oddali, poslali skenirano izjavo podpisano s strani staršev in kandidata, da prosite za prenos prijave, v njej pa boste navedli tudi, na katero šolo naj prijavo pošljemo. Kandidati, ki se prijavite na šolo oziroma v program brez omejitve vpisa, se po zaključku osnovnošolskega izobraževanja tudi vpišete. Vpis  v srednje šole bo potekal v času od 30. 6. do 6. 7. 2020, podrobnejša navodila vam bomo poslali po pošti. Kandidati, ki pa se prijavite na šolo oziroma v program z omejitvijo vpisa, sodelujete v izbirnem postopku, v katerem šole kandidate na podlagi meril za izbiro v primeru omejitve vpisa izbirajo v dveh krogih. V prvem krogu izberejo kandidate za 90 % razpisanih mest, ti rezultati bodo znani 6. 7. 2020. Kandidati, ki niso bili izbrani na šoli, na katero so oddali prijavo, se lahko v drugem krogu prijavijo na preostalih 10 % vpisnih mest na šolah z omejenim vpisom ali na prosta vpisna mesta na šolah, ki nimajo dovolj prijavljenih kandidatov. Rezultati drugega kroga bodo znani do 14. 7. 2020, vpis pa bo možen do 16. 7. 2020.

Oznake:

Deli:

Šolski center Velenje

Mavrica znanja z vami že 60 let

O nas

Izdelava: Steerscape

Lastniško zaščiteno © 2024.