Srebrno priznanje na državni ravni tekmovanja Evropske statistične igre

Že tretje leto Statistični urad Republike Slovenije (SURS) v sodelovanju s Statističnim društvom Slovenije organizira Evropske statistične igre. V kategoriji A, kjer tekmujejo dijaki zadnjih dveh letnikov srednješolskega izobraževanja (približna starost 16–18 let oz. 19 let), so v tem šolskem letu tekmovali dijaki 4. TM oddelka: Vid Pejovnik, Klemen Jakop in Jure Hriberšek. Tekmovanje je razdeljeno na šolsko in državno raven. Na šolski ravni, ki je potekala med 15. 1. in 28. 1. 2020,  je reševanje spletnega testa. Med 173 ekipami iz vse Slovenije se je ekipi 4. TM uspelo uvrstiti na državno raven tekmovanja. Na osnovi niza s podatki o družinah so morali med 31. 1. in 1. 3. 2020 pripraviti raziskovalno nalogo z analizo, v kateri so ugotavljali značilnosti družin na ravni Slovenije ali njihove posebnosti po statističnih regijah pa tudi občinah. Mentorica ekipe je bila Biserka Ledinšek, Nataša Meh Peer pa jim je nalogo lektorirala.
Član tekmovalne ekipe Vid Pejovnik takole opisuje obe stopnji tekmovanja: »Naloge na šolski ravni so bile sestavljene iz 3 sklopov, in sicer iz: splošnega znanja o statistiki, poznavanja in uporabe uradnih statističnih virov ter iz razumevanja vsebine publikacije s statističnimi podatki. Vsak sklop je bil sestavljen iz 10 vprašanj, kjer smo morali izbrati rešitev A, B, C ali D. Nekatera vprašanja so imela podatke, ki jih je bilo potrebna zračunati, medtem ko smo morali za druga vprašanja poiskati odgovore iz uradnih statističnih virov oz. iz publikacije. Za šolsko tekmovanje smo se odločili, da bomo vprašanja najprej rešili posamezno ter jih nato primerjali. Pri vprašanjih, kjer smo imeli drugačne odgovore, smo jih še enkrat skupaj rešili. Te odgovore smo morali oddati do januarja. Za državno tekmovanje smo dobili excelovo datoteko, v kateri je bilo veliko podatkov. Iz teh podatkov smo si morali izbrati nekaj zanimivih podatkov, iz njih smo morali sestaviti raziskovalno nalogo, ki pa smo jo naredili v powerpointu. Raziskovalno nalogo smo si razdelili na 3 dele, in sicer smo si 5 hipotez razdelili med seboj. Glavna tema raziskovalne naloge je bila izobrazba v Sloveniji, in sicer smo primerjali izobrazbo staršev z otroki z izobrazbo staršev brez otrok, izobrazbo staršev s številom otrok, izobrazbo moškega z izobrazbo ženske ... Na koncu smo nalogo še slovnično pregledali. Naučili smo se nekaj novih ter zanimivih podatkov o družinah v Sloveniji. Eden od zanimivih podatkov je bil, da starši, ki imajo manj otrok, oz. starši, ki nimajo otrok, nimajo višje izobrazbe kot pa starši z otroki oz. starši z večjim številom otrok.« Njihova naloga je bila nagrajena s srebrnim priznanjem. Čestitke.

Oznake:

Deli:

Šolski center Velenje

Mavrica znanja z vami že 60 let

O nas

Izdelava: Steerscape

Lastniško zaščiteno © 2024.