Skupaj za izobraževanje za prihodnost

Velenje, 18. november 2021 – Na včerajšnjem že tretjem generacijskem forumu, ki je tokrat potekal na temo izobraževanja, je župan Mestne občine Velenje Peter Dermol vsem sodelujočim deležnikom izrazil podporo. S skupnim delovanjem in različnimi aktivnostmi bomo naše šolarje spodbujali, da izobraževanje nadaljujejo v lokalnem okolju.  Župan Peter Dermol se je vsem zahvalil za konstruktivno in kvalitetno razpravo. Podporo lokalne skupnosti je ponudil vsem deležnikom izobraževanja in poudaril, da lahko le s sodelovanjem in skupnimi aktivnostmi nadgradimo izobraževanje, ki je v naši skupnosti že danes na zelo visokem nivoju. Posebno priložnost vidimo v razvojnih projektih ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Sodelujoče je pozval, da skupaj pripravimo predlog ukrepov, s katerimi bi lahko država pomagala regiji v času prestrukturiranja in da poskušamo doseči dogovor, da imata Savinjsko-šaleška in Zasavska regija prioritetno obravnavo.
Generacijski forum Izobraževanje za prihodnost je potekal v dveh sklopih. Vodja Urada za družbene dejavnosti Marko Pritržnik je v prvem delu, v okviru katerega so obravnavali prehod osnovnošolcev v srednješolsko izobraževanje, gostil vodjo aktiva ravnateljev velenjskih osnovnih šol Sebastjana Kukovca, ravnateljico velenjske gimnazije in dolgoletno svetovalno delavko Šolskega centra Velenje Gabrijelo Fidler, predstavnika Šaleškega študentskega kluba Roka Kovača in predsednico dijaške skupnosti Šolskega centra Velenje. Vsi sodelujoči so izpostavili visoko kvaliteto osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja. Strinjali pa so se, da bi lahko z intenzivnejšim sodelovanjem, povezovanjem, s skupnimi projekti in pozitivnimi zgodbami dodatno motivirali šolarje, da izobraževanje nadaljujejo v Velenju. Vodja Sektorja za razvoj izobraževanja Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije Aleš Ojsteršek je ob zaključku prvega dela foruma predstavil poglede na izzive slovenske vzgoje in izobraževanja. Med drugim je predstavil tudi predvidene investicije na področju šolstva: celovita transformacija zelenega in digitalnega izobraževanja; izvajanje pilotnih projektov, katerih rezultati bodo podlaga za pripravo izhodišč za reformo visokega šolstva za zelen in odporen prehod v Družbo 5.0; krepitev sodelovanja med izobraževalnim sistemom in trgom dela ter ozelenitev izobraževalne infrastrukture v Sloveniji. V nadaljevanju foruma, ki ga je vodila Karla Sitar, vodja Urada za prestrukturiranje in gospodarski razvoj, so svoje poglede na prestrukturiranje in izobraževanje predstavili direktor Šolskega centra Velenje Janko Pogorelčnik, dekan Fakultete za energetiko   dr. Sebastijan Seme, dekan Visoke šole za varstvo okolja dr. Boštjan Pokorny in vodja izobraževanja Ljudske univerze Velenje Jasmina Felicijan. Sodelujoči so izpostavili, da sta gospodarstvo in izobraževanje zelo povezana. Poleg formalnega izobraževanja so opozorili tudi na potrebe študentov po kvalitetnem socialnem življenju, pogojih za učenje in življenje. Dr. Franc Žerdin je predstavil rezultate ankete Strateški vidiki razvoja gospodarstva v SAŠA regiji v obdobju 2021–2025–2031. Izrazito izstopajo potrebe po strokovnjakih strojne in elektro usmeritve, računalništva, eko-inženiringa, mehatronike in kemijske tehnologije. Ob zaključku srečanja je Erik Kapfer, soustanovitelj Vzorčnega mesta, predstavil še inovativni projekt CORE, sodelavka Urada za prestrukturiranje in gospodarski razvoj Polona Mavrič pa projekt Talent Magnet, v okviru katerega mlade pozivamo k sooblikovanju prijaznejšega mesta.

Mestna občina Velenje

Oznake:

Deli:

Šolski center Velenje

Mavrica znanja z vami že 60 let

O nas

Izdelava: Steerscape

Lastniško zaščiteno © 2024.