Rezultati poklicne mature 2022 v zimskem roku

Kandidate, ki ste opravljali poklicno maturo v zimskem roku, obveščamo, da bo seznanitev z rezultati  v ponedeljek, 13. marca 2023, ob 10.45 uri v kabinetu C 206. Kandidati, ki ste bili v tem roku neuspešni, se morate do 28. marca 2023 prijaviti na naslednji rok, ki bo v času od 27. 5. do 21. 6. 2023. Kandidati, ki boste prvič zagovarjali izdelek oz. storitev, morate mentorju oddati pisno dokumentacijo do 10. 5. 2023.
OPOZORILO: 42. člen (popravljanje negativnih ocen poklicne mature)   Kandidat, ki je ocenjen z najmanj dvema pozitivnima ocenama pri poklicni maturi, ima pravico do ponovnega opravljanja negativno ocenjenih predmetov poklicne mature še dve leti po opravljanju poklicne mature na isti šoli. Kandidat, ki v skladu z drugim odstavkom 27. člena tega zakona opravlja poklicno maturo v dveh delih, lahko popravlja negativno oceno predmeta, ki ga je opravljal v prvem delu, ko opravlja drugi del poklicne mature.   Tisti kandidati, ki nimate statusa dijaka, morate izpite ob prijavi plačati v tajništvu šole.

Mojca Ošep, tajnica ŠMK

Oznake:

Deli:

Šolski center Velenje

Mavrica znanja z vami že 60 let

O nas

Izdelava: Steerscape

Lastniško zaščiteno © 2024.