Rezultati poklicne mature 2016 v jesenskem roku

Kandidate, ki ste opravljali poklicno maturo v jesenskem roku, obveščamo, da bo razdelitev obvestil o uspehu in podelitev spričeval v četrtek, 8. septembra 2016, ob 12.30 uri v zbornici Elektro in računalniške šole.

Kandidati, ki ste bili v tem roku neuspešni, se morate do 3. decembra 2016 prijaviti na naslednji rok, ki bo v času od 1. 2. do 17. 2. 2017.

OPOZORILO:

42. člen
(popravljanje negativnih ocen poklicne mature)

 Kandidat, ki je ocenjen z najmanj dvema pozitivnima ocenama pri poklicni maturi, ima pravico do ponovnega opravljanja negativno ocenjenih predmetov poklicne mature še dve leti po opravljanju poklicne mature na isti šoli. 

Kandidat, ki v skladu z drugim odstavkom 27. člena tega zakona opravlja poklicno maturo v dveh delih, lahko popravlja negativno oceno predmeta, ki ga je opravljal v prvem delu, ko opravlja drugi del poklicne mature.

Tisti kandidati, ki nimate statusa dijaka, morate izpite ob prijavi plačati v tajništvu šole.

Nevenka Rozman,
tajnica ŠMK

Simon Konečnik, univ. dipl. inž.,
ravnatelj Elektro in računalniške šole

Oznake:

Deli:

Šolski center Velenje

Mavrica znanja z vami že 60 let

O nas

Izdelava: Steerscape

Lastniško zaščiteno © 2024.