Prireditev Skozi naše oko

kino

Prireditev Skozi naše oko - projekcija filmov dijakov Elektro in računalniške šole, ki bo v sredo, 13. 5. 2015, ob 10.30 uri

Cena prireditve je 1,5 €. Vstopnice za predstavo prejmejo razredniki v tajništvu v torek, 12. 5. 2015, in jih razdelijo dijakom oz. spremljevalcem.

Dijake in starše smo že obvestili, da z mesem majem 2015 poskusno prehajamo na brezgotovinsko poslovanje, zato bodo vsi dijaki gornji znesek poravnali preko položnice, ki jo boste prejeli po pošti 8. 5. 2015 (na položnici bodo vključene interesne dejavnosti in malica za mesec maj). Prosimo, da se držite roka plačila položnice. Razredniki morate oddati seznam dijakov, ki se bodo udeležili prireditve do petka, 8. 5. 2015. Morebitne odsotnosti dijakov zaradi bolezni bodo sprejemali razredniki, v tajništvu šole pa samo na dan prireditve do 7.30 ure, kasnejših odpovedi ne bomo upoštevali za vračilo denarja.

 

Na dan prireditve se dijaki zberejo ob 10.15 pred šolo in skupaj s spremljevalci odidejo na prireditev v Dom kulture Velenje. Dijaki, ki imajo ta dan pouk na MIC-u, zaključijo s poukom ob 10. uri. Prireditev bo trajala do 11.50 ure. Po prireditvi dijaki odidejo v šolo in nadaljujejo s poukom ob 12.10 uri.

V dvorano dijaki vstopajo skupaj s svojimi spremljevalci. Ti tudi poskrbijo za disciplino med prireditvijo in da dijaki dvorane ne zapuščajo pred koncem prireditve. Prosimo tudi, da dijaki zasedejo mesta, ki so označena na vstopnici.

Zap. št. Odd. oz. skupina Razrednik Število dijakov
1 1.ET Lidija Šuster, prof. 22
1.TRA Bojana Vrbnjak, prof., Uroš Remenih 31
1.TRB Urška Koletnik, univ. dipl. psihol., Tone Kališnik, univ.dipl. inž. 30
1.TM Biserka Ledinšek, prof., Sašo Gnilšek, prof. 30
2. ET Simona Diklič, prof. 29
2. TRA Mojca Ošep, prof. 22
2. TRB Miran Zevnik, univ. dipl. inž. 17
2. TM Franci Oblak, prof. 24
3. ET Peter Vrčkovnik, dipl. inž. 28
10  3. TRA Islam Mušić, prof. 21
11  3. TM Tea Selič, univ. dipl. muzik., Zvone Cencen, dipl. inž. 25
12  4. ET Tomislav Novak, prof., Janko Škoflek, inž. 16
13  4. TRA mag. Vlasta Leban, prof. 29
14 2. EL Milan Matko, dipl. inž. 18
15  4. K Petra Mastnak, prof. 27

Pripravila:
Marjetka Herodež. prof., Peter Vrčkovnik, dipl. inž.

Oznake:

Deli:

Šolski center Velenje

Mavrica znanja z vami že 60 let

O nas

Izdelava: Steerscape

Lastniško zaščiteno © 2024.