Popoldanske aktivnosti v četrtek, 31. 3. 2016

Dijake Elektro in računalniške šole obveščamo, da imamo skladno z Letnim delovnim načrtom šole v četrtek, 31. 3. 2016, popoldanske dejavnosti. Nadomeščamo 15. 4. 2016. Aktivnosti so oproščeni dijaki 3. TRA in 3. EL, ker so v tem času na PUD-u.

Potek dejavnosti:

  • 1. letniki : dijaki 1. TRA, 1. TRB, 1. TM, 1. ET, 1. EL in 1. PTI so oproščeni aktivnosti, opravili so jih 31. 8. 2015 – sprejem novincev na šolo.
  • 2. letniki : dijaki 2. ET, 2. TRA, 2. TRB, 2. TM in 2. EL imajo predavanja. Razdelijo se v dve skupini:

a) dijaki 2. ET, 2. TRA in 2. TRB se zberejo ob 15.10 pred veliko predavalnico Višje strokovne šole, kjer bodo poslušali predavanje Tjaše Krajnc iz podjetja Slopak (ravnanje z odpadki). Predavanje se konča ob 16.00. Ob 16.10 je začetek drugega predavanja, ki ga bo izvajal Boris Potrč iz Premogovnika Velenje. Predstavil bo zgodovino premogovništva, načine izkopavanja, vplive na okolje in prihodnost te dejavnosti. Zaključek bo ob 17.10.

b) dijaki 2. TM in 2. EL se zberejo ob 15.10 pred malo predavalnico Višje strokovne šole, kjer bodo poslušali predavanje Borisa Potrča iz Premogovnika Velenje. Predstavil bo zgodovino premogovništva, načine izkopavanja, vplive na okolje in prihodnost te dejavnosti. Predavanje se konča ob 16.00. Ob 16.10 začne s predavanjem Tjaša Krajnc iz podjetja Slopak (ravnanje z odpadki). Zaključek bo ob 17.10.

Dijake spremljajo : 2. ET: Lidija Šuster, prof., 2. TRA: Petra Matko, prof., Uroš Remenih, inž., 2. TRB: Urška Koletnik, univ. dipl. psih., Marjan Mlinarević, inž., 2.TM: Vlado Ahtik, inž., mag. Simon Muha, univ. dipl. inž., 2. EL: mag. Janko Malovrh, univ. dipl. inž., Stanislav Osojnik, inž.

  • 3. letniki: 3. ET, 3. TRB in 3. TM imajo aktivnosti na MIC–u. Dijaki se razdelijo v dve skupini:

a) dijaki 3. ET se zberejo ob 15.10 pred MIC 3 (105), nato odidejo na teren okoli jezer, kjer bodo spoznali nastanek Šaleških jezer, stanje in monitoring, živalski in rastlinski svet. Terensko delo se zaključi ob 16.00. Po končanem terenskem delu imajo dijaki predavanje v predavalnici MIC 3 (105), trajalo bo od 16.10 do 17.00. Predaval bo Zoran Pavšek, in sicer o ekoloških temah Šaleških jezer in degradaciji okolja.

b) dijaki 3. TRB in 3. TM se zberejo pred predavalnico MIC 3 (105), poslušali bodo predavanje Zorana Pavška iz ERIC–a o ekoloških temah Šaleških jezer in degradaciji okolja. Začetek predavanja je ob 15.15, konča pa se ob 16.00. Po končanem predavanju odidejo na teren okoli jezer, kjer bodo spoznali nastanek Šaleških jezer, stanje in monitoring, živalski in rastlinski svet. Teren se zaključi ob 17.00.

Dijake spremljajo: 3. ET: Simona Diklič, prof., Matjaž Žerak, univ. dipl. inž., 3. TM: Jolanda Melanšek, prof., Primož Šajna, inž., 3. TRB: Franci Oblak, prof., Sonja Lubej, prof.

Dijaki 2. in 3. letnikov po končanih predavanjih in terenskem delu nadaljujejo z aktivnostmi v Kinu Velenje (hotel Paka). Ob 17.30 si bodo ogledali slovenski film Zadnji krog.

Film Zadnji krog je romantična drama, ki prikazuje življenjsko pot mladega, perspektivnega športnika in težave, s katerimi se na tej poti srečuje. Skozi zgodbo spoznamo sporočilo, ki pravi, da ne smemo nikoli odnehati in da lahko s trdno voljo, vero vase in v svoje sposobnosti premagamo vse težave in dosežemo karkoli. Film je delo Igorja Pečolerja, glavna igralca pa sta Nejc Jezernik ter Saša Šižgorič, ki je bila še lani dijakinja ŠCV. Pomembno vlogo pri filmu sta imela tudi nekdanja dijaka ERŠ, Tevž Šart (koproducent) in Klemen Batič (statist).

Po ogledu filma sledi kratek pogovor z izvajalci filma. Zaključek aktivnosti je predviden okoli 18.50.

  • 4. letniki: dijaki 4. ET, 4. TRA, 4. TRB, 4. TM in 2. PTI imajo na ta dan predpreizkus POM. Začetek predpreizkusa iz slovenščine je ob 15.30 v učilnicah na Trgu mladosti, razpored dijakov po učilnicah bo objavljen na dan predpreizkusa.

MALICA : Po končanem pouku dijaki poskrbite za popoldansko malico v lastni organizaciji.

Cena dejavnosti za dijake 2. in 3. letnika znaša 4,5 € (1,5 € za stroške predavateljev in 3 € za kino predstavo, skupaj s predstavitvijo ekipe). Strošek bo obračunan na položnici.

POMEMBNO:

V šolskem letu 2015/2016 je ERŠ vključena v projekt Pozor(!)ni za okolje. Ena od aktivnosti v okviru omenjenega projekta je zbiranje odpadnega papirja.

Na ta dan boste dijaki prinesli v šolo vsaj 5 kg odpadnega papirja (na osebo). Oddali ga boste pri varnostniku C stavbe (lahko že zjutraj), kjer se boste vpisali v zvezek (ime, priimek, oddelek, teža). Papir naj se zapakira v škatlo in ovije z vrvico oziroma lepilnim trakom. Na ta način želimo obeležiti interesne dejavnosti, ki so usmerjene v ekološki dan. Seveda lahko vsak dijak papir prinese že kak dan prej.

 

Oznake:

Deli:

Šolski center Velenje

Mavrica znanja z vami že 60 let

O nas

Izdelava: Steerscape

Lastniško zaščiteno © 2024.