Obvezne izbirne vsebine za prve letnike

Rastem s knjigo

Pokrajinski muzej Celje

V šolskem letu 2016/2017 nadaljujemo z nacionalnim projektom spodbujanje bralne kulture Rastem s knjigo – izvirno slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu prvošolcu v srednji šoli. Izbrana je knjiga pisateljice Marjane MOŠKRIĆ: Sanje o belem štrpedu.

Štrpedova druščina, kakor se imenujejo Olmo, Šona in Sine, so mladostniki in prijatelji na pragu odraslosti, srečujejo se s krutim svetom, ki vdira v vsakega izmed njih, v njihovo tesno prijateljstvo in mladost. Živijo na strani »pravih«, tistih, ki se bojujejo za pravico in poštenje, za boljši svet, pripravljeni so tudi na buške, tveganje in napade, da bi stvari spremenili …

Dijaki bodo prejeli knjigo ob obisku splošne knjižnice v Velenju, kjer bodo spoznali še knjižnični informacijski sistem in se seznanili z najnovejšim mladinskim leposlovjem.

Po ogledu knjižnice bodo dijaki 1. ET, 1. TM, 1. TRA in 1. TRB nadaljevali z zgodovinsko-kulturnim spoznavanjem okolja, ogledali si bodo Pokrajinski muzej v Celju, dijaki 1. PTI in 1. EL pa bodo nadaljevali s poukom.

Dijaki se zberejo ob 7.55 pred velenjsko splošno knjižnico. Predstavitev bo trajala uro in pol. Nadaljujejo z malico do 10.00. Ob 10.15 se bodo z avtobusne postaje na Tomšičevi cesti odpeljali v Celje, v Pokrajinski muzej, kjer si bodo ogledali razstavi Celeia in Celjski grofje.

Povratek v Velenje bo okoli 14.00.

Dijake v knjižnico spremljajo razredniki in učitelji, ki učijo pri njih prvo šolsko uro, v Celje pa nadaljujejo z razredniki in spodaj navedenimi spremljevalci.

Dijaki 1. PTI in 1. EL nadaljujejo s poukom 4. šolsko uro po urniku.

Cena prevoza in vstopnine v muzej je 9 €. Dijaki bodo znesek poravnali preko položnice, ki jo bodo prejeli po pošti.

Razredniki morajo v tajništvo šole oddati seznam dijakov (ki je priložen), na katerem označijo dijake, ki se ekskurzije iz upravičenih razlogov ne bodo udeležili najkasneje do ponedeljka, 3. 10. 2016. Morebitne odsotnosti dijakov zaradi bolezni bomo sprejemali v tajništvu šole še na dan odhoda do 7.30 ure, kasnejših odpovedi ne bomo upoštevali za vračilo denarja.

Razpored razredov in seznam spremljevalcev:

RAZRED

ŠTEVILO dijakov

dan

datum

Spremljevalci – knjižnica velenje

Spremljevalci – Pokrajinski muzej celje

1. ET

19

sreda

5. 10. 2016

Tomislav Novak, prof.

Petra Mastnak, prof.,

Peter Vrčkovnik, dipl.inž.

1. TRB

28

sreda

5. 10. 2016

Petra Mastnak, prof.,

Nada Pirnat, prof.

Sašo Gnilšek, prof.,

Franci Oblak, prof.

1. TRA

30

četrtek

6. 10. 2016

Nada Pirnat, prof.,

Franc Štravs,

univ. dipl. inž.

Simona Diklič, prof.,

Nedeljko Grabant,

dipl. inž.

1. TM

19

četrtek

6. 10. 2016

Bojana Vrbnjak, prof.

Bojana Vrbnjak, prof.,

Tea Selič, univ. dipl. muzik.

1. PTI

25

torek

11. 10. 2016

Jadranka Golčer, prof.,

Beti Tomic, prof.

 

1. EL

25

torek

11. 10. 2016

Dr. Nataša Meh Peer

 

 

Koordinatorka ID:
Petra Mastnak, prof.

Ravnatelj ERŠ:
Simon Konečnik, univ. dipl. inž.

Oznake:

Deli:

Šolski center Velenje

Mavrica znanja z vami že 60 let

O nas

Izdelava: Steerscape

Lastniško zaščiteno © 2024.