Obvestilo dijakom zaključnih letnikov ob zaključku pouka

V naslednjih dneh bodo v povezavi z zaključkom pouka potekale naslednje aktivnosti:

• Zadnji dan pouka za dijake zaključnega letnika bo v petek, 22. maja 2015. Dijaki zaključnega letnika bodo imeli pouk do 5. šolske ure, ki jo tokrat izjemoma zaključijo ob 11.45. Potem gredo dijaki na Promenado (med Farminom in Gaudeamusom), kjer bo potekala tradicionalna ulična četvorka. V primeru slabega vremena bo pouk po urniku. Organizator dogodka v Velenju je Aleš Pušnik. Po ulični četvorki se dijaki – maturanti priključijo ostalim dijakom ERŠ na tradicionalni prireditvi “Ustvarjamo prihodnost”, ki se bo začela ob 13.10 v Domu kulture.

Ocene v eAsistentu morajo biti zaključene najkasneje do četrtka, 21. maja 2015, do konca pouka.

Ocenjevalna konferenca bo v petek, 22. maja 2015, ob 14.15 uri oz. po prireditvi “Ustvarjamo prihodnost”.

V ponedeljek, 25. maja 2015, bo med 13.00 – 14.00 v Športni dvorani ŠC Velenje potekala predaja ključa. Aktivnosti organizirajo dijaki 4. K oddelka. Prireditve se udeležijo vsi dijaki ERŠ, spremljajo jih učitelji, ki imajo takrat pri njih pouk. Obvestilo s podrobnejšimi informacijami bo objavljeno na oglasni deski in na spletni strani šole.

V ponedeljek, 25. maja 2015, bo ob 14.00 potekala podelitev spričeval. Razpored po učilnicah bo objavljen naknadno na oglasni deski.

• Dijaki morate pred podelitvijo spričeval poravnati vse obveznosti, ki so morebiti ostale odprte: izposojene knjige v knjižnici, morebitne neporavnane finančne obveznosti (učbeniški sklad, malice, strokovne ekskurzije …). Dijaki morate knjige iz učbeniškega sklada oddati skupaj z razredniki v ponedeljek, 25. maja 2015, v času med 12.00 in 13.00 uro v kabinet C 412, kjer vas pričakuje skrbnik učbeniškega sklada Marijan Mlinarević. Knjige, ki jih potrebujete zaradi obveznosti pri poklicni maturi, zaključnih ali dopolnilnih izpitih, lahko za čas, dokler teh obveznosti ne opravite, tudi zadržite. Vrniti jih pa morate v vsakem primeru po končanih izpitih v avgustu.

Dijaki, ki ob koncu pouka ne boste pozitivno ocenjeni in boste imeli ob koncu pouka do 3 nezadostne ocene, lahko opravljate popravne izpite. Dijaki, ki boste imeli neocenjene predmete ali module, boste najprej opravljali dopolnilne izpite. Šele ko boste opravili dopolnilne izpite, lahko pristopite k popravnim izpitom. Velja omejitev, da lahko v spomladanskem izpitnem roku opravljate do dva izpita, preostanek opravljate v jesenskem roku.

• Dijaki zaključnega razreda poklicne šole (3. EL) te izpite opravljate v času od 25. do 29. maja 2015, skladno z razporedom, ki ga bomo naknadno objavili. Kandidati oddate izpolnjene prijavnice razrednikom ob podelitvi obvestil o uspehu.

• Za dijake ostalih razredov (2. PTI, 4. K, 4. TRA in 4. ET) bodo izpiti potekali v času od 30. 6. do 3. 7. 2015. Podrobnejši razpored bo objavljen do 19. junija 2015. Kandidati izpolnjeno prijavnico na izpite oddate razrednikom ob podelitvi obvestil o uspehu. Dijaki ste vabljeni tudi na organizirane priprave, ki bodo potekale od 26. do 29. maja 2015. O avgustovskih rokih vseh vrst izpitov boste obveščeni do 3. julija 2015 preko oglasne deske in spletne strani šole.

Dijaki zaključnih letnikov lahko opravljajo predmetni izpit, ki ga skladno s šolskim koledarjem izvajamo v sredo, 27. maja 2015 in je namenjen zviševanju pozitivne ocene. Tudi v tem primeru kandidati oddate izpolnjene prijavnice razrednikom ob podelitvi spričeval.

• Dijaki zaključnih razredov lahko v junijskem roku opravljajo:

1. Poklicno maturo (za dijake tehniških programov)
Kandidate za opravljanje poklicne mature posebej obveščam, da sprotno spremljajo vsa objavljena obvestila v njim namenjeni vitrini na hodniku pred šolsko zbornico.

2. Maturitetni izpit oz. 5. predmet poklicne mature
Informacije zanj so objavljene na oglasni deski Gimnazije.

3. Zaključni izpit za dijake poklicne šole
Poteka skladno z obvestili, objavljenimi na oglasni deski naše šole.

Priprave na poklicno maturo in zaključni izpit bodo potekale v času od 25. do 29. maja 2015. Priprave potekajo v času, ko je predmet (modul) na urniku, za dodatne termine se dogovorite dijaki z učitelji.

Tudi letos pripravljamo Letopis, v kateri so tudi prispevki in fotografije dijakov vseh oddelkov. Prejeli ga boste ob podelitvi maturitetnih spričeval oz. potrdil o opravljenem zaključnem izpitu.

Želim vam uspešen zaključek izobraževanja in tudi prijetne počitniške dni v želji, da si naberete dodatnih moči za prihajajoče nove izzive.

Simon Konečnik, univ. dipl. inž.,
ravnatelj ERŠ

Oznake:

Deli:

Šolski center Velenje

Mavrica znanja z vami že 60 let

O nas

Izdelava: Steerscape

Lastniško zaščiteno © 2024.