Jesenski športni dan

V četrtek, 24. 9. 2015, bomo organizirali jesenski športni dan z vsebino pohodništva in orientacije v naravi. Ekipo sestavlja 4–6 dijakov, ki poskušajo pohod opraviti v čim krajšem času ter poiskati 6 kontrolnih točk.

Zaradi lažje organizacije bo start v dveh terminih:

- ob 8.00 startajo oddelki:
2. PTI, 1. PTI, 3. TRA, 3.TRB, 3. TM, 3. ET, 3 . EL, 4. TRA, 4. TRB, 4. ET in 4. TM;

- ob 9.30 startajo oddelki:
1. ET, 1. TRA, 1. TRB, 1. TM, 1. EL, 2. ET, 2. TRA, 2. TRB, 2. TM in 2. EL.

Zbor za vse dijake je pri MIC-u. Vse sodelujoče opozarjamo, da se držijo naslednjih navodil:
- za pohod obujte primerno obutev (planinski čevlji oz. visoki športni čevlji),
- v nahrbtniku naj bo rezervna majica, anorak, malica in brezalkoholna pijača (tisti, ki malicate v šoli, bo le ta na MIC-u od 10.30 – 13.30),
- dijaki, ki predvidevajo, da bodo za pot porabili več časa, morajo začeti med prvimi,
- pred začetkom pohoda se javite na startnem mestu, kjer boste dobili navodila in orientacijsko karto,
- hodite v skupini in se ne oddaljujte samovoljno,
- na pohodu ni dovoljena uporaba kakršnihkoli prevoznih sredstev,
- skrbite za lastno varnost in varnost drugih,
- strogo je prepovedano obiranje jesenskih sadežev, uživanje alkohola, cigaret, vznemirjanje okolice, kjer hodite,
- odpadke ne mečite po poti, ampak jih odnesite v smetnjake,
- na pohodu pričakujemo primerno obnašanje,
- športni dan je dijaku priznan, če pot prehodi v največ 4 urah in opravi vse kontrolne točke.


Športni dnevi so del interesnih dejavnosti, ki so sestavni del izobraževalnega programa. Opravljenost le-teh je pogoj za napredovanje v višji letnik. Za vse odsotne dijake bo organiziran nadomestni športni dan v popoldanskem terminu. Datum bo določen naknadno.

V kolikor bo slaba vremenska napoved, se športni dan prestavi na kasnejši termin.


POMEMBNO ZA RAZREDNIKE IN UČITELJE NA KONTROLNIH TOČKAH

• Učitelji ŠVZ in razredniki pravočasno seznanimo dijake z navodili za izvedbo pohoda.
• Opozorite dijake na varnost, obnašanje, odpadke, na posledice nastale škode.
• Za boljšo medsebojno komuniciranje si izmenjajte telefonske številke.
• Učitelji na kontrolnih točkah morajo zapisati čas prihoda in odhoda ekipe.
• V primeru poškodbe poskrbite za poškodovanca, obvestite vodstvo šole in starše.
• Seznam odsotnih dijakov na športnem dnevu morajo razredniki oddati v poštni predal Franca Oblaka do ponedeljka, 28. 9. 2015.

Franci Oblak, prof.,
vodja aktiva ŠVZ ERŠ

Simon Konečnik, uni. dipl. inž.,
 ravnatelj ERŠ

Oznake:

Deli:

Šolski center Velenje

Mavrica znanja z vami že 60 let

O nas

Izdelava: Steerscape

Lastniško zaščiteno © 2024.