Javni poziv dijakom Šolskega centra Velenje za vključitev v projekt mednarodne mobilnosti v tujini

Šolski center Velenje je prejel Akreditacijo Erasmus na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja za obdobje 2021-2027, kar nam omogoča izvajanje mednarodne mobilnosti oziroma praktičnega usposabljanja z delom v podjetjih v EU. Osnovni namen praktičnega usposabljanja v državah EU je, da dijaki pridobijo dodatno strokovno znanje in delovne kompetence. Stroške prevoza, namestitve in prehrane sofinancira program Erasmus +, Ključni ukrep 1: projekti mobilnosti posameznikov na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Vabimo vse zainteresirane dijake/dijakinje, ki bi želeli opravljati PUD v tujini, da se prijavijo na ta poziv in pri tem ob prijavi obvezno izpolnijo in oddajo naslednje dokumente:
1.) prijavnico (nahaja se v prilogi tega razpisa), 2.) Europass CV v angleškem jeziku (http://europass.cedefop.europa.eu/sl/documents/curriculum-vitae/templates-instructions) in še 3.) osebno motivacijsko pismo v angleškem jeziku, v katerem naj se osebno predstavijo in razločno pojasnijo, zakaj se želijo udeležiti mednarodne mobilnosti, kakšna vrste dela ali naloge bi želeli opravljati v podjetju v tujini in zakaj bi si prav oni zaslužili oditi na mednarodno mobilnost. Pri izboru udeležencev mednarodne mobilnosti bomo upoštevali naslednje kriterije:
  • prostovoljni pristop (osebna motivacija, soglasje staršev),
  • prijavljeni dijaki so vpisani vsaj v 3. SSI ali v 1. letnik PTI programov,
  • učni uspeh, odgovornost do izpolnjevanja šolskih obveznosti in odnos do dela v šoli, prisotnost pri pouku, obnašanje in osebna zrelost,
  • ustrezno obvladovanje strokovnega znanja, zadovoljiv nivo znanja tujega jezika.
Pozivamo dijake Šolskega centra Velenje, da v celoti izpolnjeno prijavo z vsemi navedenimi dokumenti oddajo najkasneje do 8. 10. 2022 po e-pošti izključno na naslov miran.papez@scv.si. Na dopisu naj bo pripis "Erasmus + mobilnost". Dokončni izbor udeležencev mednarodne mobilnosti bo izveden po posameznih šolah v 2. ocenjevalnem obdobju šolskega leta 2022/2023. Prijavnica

Oznake:

Deli:

Šolski center Velenje

Mavrica znanja z vami že 60 let

O nas

Izdelava: Steerscape

Lastniško zaščiteno © 2024.