Javni poziv dijakom ŠCV za vključitev v projekt mednarodne mobilnosti v tujini

Šolski center Velenje je nosilec Akreditacije Erasmus na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja za obdobje 2021-2027, kar nam omogoča izvajanje mednarodne mobilnosti oziroma praktičnega usposabljanja z delom v podjetjih v EU. Osnovni namen praktičnega usposabljanja v državah EU je, da dijaki pridobijo dodatno strokovno znanje in delovne kompetence. Stroške prevoza, namestitve in prehrane sofinancira program Erasmus +, Ključni ukrep 1: projekti mobilnosti posameznikov na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Vabimo vse zainteresirane dijake/dijakinje, ki bi želeli opravljati PUD v tujini, da se prijavijo na ta poziv in pri tem ob prijavi obvezno izpolnijo in oddajo naslednje dokumente:

1.) prijavnico,

2.) Europass CV v angleškem jeziku (http://europass.cedefop.europa.eu/sl/documents/curriculumvitae/ templates-instructions) in še

3.) osebno motivacijsko pismo v angleškem jeziku, v katerem naj se osebno predstavijo in razločno pojasnijo, zakaj se želijo udeležiti mednarodne mobilnosti, kakšna vrste dela ali naloge bi želeli opravljati v podjetju v tujini in zakaj bi si prav oni zaslužili oditi na mednarodno mobilnost.

Pri izboru udeležencev mednarodne mobilnosti bomo upoštevali naslednje kriterije:

- prostovoljni pristop (osebna motivacija, soglasje staršev),

- prijavljeni dijaki so vpisani vsaj v 3. SSI ali v 1. letnik PTI programov,

- učni uspeh, odgovornost do izpolnjevanja šolskih obveznosti in odnos do dela v šoli, prisotnost pri pouku, obnašanje in osebna zrelost,

- ustrezno obvladovanje strokovnega znanja, zadovoljiv nivo znanja tujega jezika.

Pozivamo dijake Šolskega centra Velenje, da v celoti izpolnjeno prijavo z vsemi navedenimi dokumenti oddajo najkasneje do 15. 10. 2023 po e-pošti izključno na naslov miran.papez@scv.si. Na dopisu naj bo pripis "Erasmus+ mobilnost".

Dokončni izbor udeležencev mednarodne mobilnosti bo izveden po posameznih šolah v 2. ocenjevalnem obdobju šolskega leta 2023/2024.

Miran Papež,
koordinator projekta

Janko Pogorelčnik,
direktor ŠCV

Oznake:

Deli:

Šolski center Velenje

Mavrica znanja z vami že 60 let

O nas

Izdelava: Steerscape

Lastniško zaščiteno © 2024.