Informacije o pouku od 8. marca dalje

Drage dijakinje in dijaki, spoštovani starši! V ponedeljek, 8. 3. 2021, se po navodilih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport dodatno sproščajo omejitveni ukrepi in posledično bo v šolske prostore lahko prišlo k pouku več dijakov. V praksi to pomeni:
 • Za dijake zaključnih letnikov (2. PTi, 4. ET, 4. TM, 4. TRA, 4. TRB) poteka tudi v prihodnje ves pouk v šolskih prostorih.
 • Za dijake nižjih letnikov je razdelitev v dve skupini (tabeli spodaj) in se izmenično izobražujete: en teden v šolskih prostorih in en teden na daljavo. Nov organizacijski model pouka za nižje letnike ne vključuje izvedbe praktičnega pouka vsak teden v šolskih prostorih, pač pa je en teden celoten pouk v šolskih prostorih in naslednji teden je celoten pouk na daljavo
Po prikazani organizaciji pouka prvih dveh tednov pouka se potem sistem izmenično nadaljuje v 3. tednu in tako naprej vse do preklica tovrstnega organiziranja pouka.
Pouk bo za vse oddelke potekal po obstoječem urniku v eAsistentu. Nov sistem naročanja malic še naprej ostaja v veljavi. Na malico dijaki niste več samodejno prijavljeni, ampak se morate na malico za posamezen dan naročiti najkasneje do 10. ure prejšnjega delovnega dne. Dijaki lahko malicate v Gaudeamusu med 9.30 in 11.00, ob tem pa bo potrebno upoštevati navodila izvajalca toplih obrokov (Gorenje Gostinstvo). Če si boste malico prinesli od doma, lahko malicate v učilnici, kjer imate pouk. Na malico v  ponedeljek, 8. 3. se lahko tokrat izjemoma naročite do jutri (sobote), do 15.00. Varnostni ukrepi ostajajo nespremenjeni (enako kot septembra in oktobra 2020):
 • dijaki v šolo vstopate s svojo obrazno masko, ki jo morate imeti pravilno nameščeno ves čas pouka v razredu in vseh skupnih prostorih (z izjemo pouka ŠVZ);
 • bodite pozorni na higieno kašljanja, kihanja in higieno rok;
 • pri vstopanju in prehajanju po skupnih šolskih prostorih upoštevajte zahtevano medsebojno razdaljo (vsaj 1,5 m);
 • ob vstopu v šolo in posamezno učilnico si razkužite roke (razkužila in infografike z navodili za splošne higienske ukrepe se nahajajo ob vstopu v šolsko zgradbo, na hodnikih/stopnišču šole in v učilnicah);
 • dijaki, ki za prihod v šolo uporabljate javni prevoz, morate dosledno upoštevati navodila prevoznika;
 • v šolo prihajajte le zdravi;
 • zadrževanje na šolskem dvorišču in hodnikih šole ni dovoljeno (dijaki odidete v učilnico, kjer imate pouk; upoštevajte talne označbe smeri prehajanj po stopnišču in hodnikih);
 • dijaki si šolskih potrebščin med seboj ne izposojajte;
 • med šolskimi odmori ne zapuščajte učilnic (če imate pouk tudi naslednjo uro v isti učilnici);
 • v toalete vstopajte posamično in se izogibajte gneči na hodniku.
Veseli smo, da lahko šolska vrata odpremo še širše, da pa ostanemo zdravi in naredimo še korak naprej, da bomo lahko vsi ves čas v šoli, je ključno, da se vsi držimo navodil in usmeritev, ki nam jih posredujejo pristojne institucije.

Oznake:

Deli:

Šolski center Velenje

Mavrica znanja z vami že 60 let

O nas

Izdelava: Steerscape

Lastniško zaščiteno © 2024.