srssersssdgimvssmicdsd

ERS_slideshow (17)
ERS_slideshow (16)
ERS_slideshow (15)
ERS_slideshow (14)
ERS_slideshow (13)
ERS_slideshow (12)
ERS_slideshow (11)
ERS_slideshow (10)
ERS_slideshow (9)
ERS_slideshow (8)
ERS_slideshow (7)
ERS_slideshow (6)
ERS_slideshow (5)
ERS_slideshow (4)
ERS_slideshow (3)
ERS_slideshow (2)
ERS_slideshow (1)
LOGO_DVIG_DIGITALNE-KOMPETENCE_horizontalni-768x296
previous arrow
next arrow

Dejavnosti v juniju 2015

Dijake in učitelje obveščamo, da bomo v mesecu juniju izvajali strnjene interesne dejavnosti, ki smo jih v preteklih šolskih letih izvajali že med šolskim letom. Te dejavnosti bodo potekale skladno z Letnim delovnim načrtom šole po razporedih, ki so navedeni v tabelah.

Dijaki bodo finančne obveznosti poravnali preko položnic, ki jih bodo prejeli po pošti do 8. 6. 2015. Prosimo, da se držite roka plačila, ki bo naveden na položnicah.

Razredniki morate oddati sezname dijakov, ki se bodo udeležili posamezne dejavnosti, najmanj tri dni pred odhodom na dejavnost. Seznami vseh dijakov so priloženi. Morebitne odsotnosti dijakov zaradi bolezni bomo sprejemali v tajništvu šole še na dan odhoda do 7.30 ure, kasnejših odpovedi ne bomo upoštevali za vračilo denarja.

Dijake posebej opozarjamo, da se morajo na lunch pakete prijaviti sami, in sicer en delovni dan prej do 10. ure. Lunch paketi bodo dostavljeni na mesta, ki so navedena v zadnjem stolpcu seznamov.

1. letnik

Oddelek Število dijakov Dejavnosti – opis                 Predvideno število ur Spremljevalci

Torek, 2. 6. 2015

1. TRA

1. TRB

1. TM

1. ET

1. EL

1. PTI

157

Ekološke vsebine

1. skupina: ogled centralne čistilne naprave v Šoštanju.

2. skupina: ogled Muzeja usnjarstva na Slovenskem v Šoštanju.

3. skupina: ogled vodnega zajetja na Grmovem Vrhu  pri Šoštanju.

8.00 – 14.00

6 ur

Janko Čekon (1. PTI),  Petra Mastnak, Nedeljko Grabant (1. TRA), Urška Koletnik (1. TRB), Biserka Ledinšek (1. TM ), Lidija Šuster (1. ET), Janko Malovrh (1. EL), Branko Dvoršak (1. EL), Nada Pirnat (1. TRB), Vlado Ahtik (1. ET), Primož Šajna

(1. TM), Anton Kališnik (1. TRA) Vlasta Leban, Tomislav Novak

Dostava lunch paketov na avtobusno postajo ob 7.50 uri.

Sreda, 3. 6. 2015

1. TRA

1. TRB

1. TM

1. ET

116

Ljubljana IJŠ/Cankarjev dom

Dijaki 1. TRA in 1. TRB si bodo od 9. 30 do 11. 00  ogledali delo raziskovalcev na Inštitutu Jožef Štefan. Dijaki 1. TM in 1. ET si bodo od 9. 30 do 11. 00 ogledali Reaktorski center.

Po malici ogled Cankarjevega doma.

8.00 – 15.00

8 ur

Biserka Ledinšek (1. TM), Tea Selič (1. TRB), Miran Zevnik (1. ET), Tomislav Novak (1. TRA), Urška Koletnik (1. TRB), Lidija Šuster (1. ET), Nedeljko Grabant (1. TRA), Zvone Cencen (1. TM) Anton Kališnik

Dostava lunch paketov na avtobusno postajo ob 7.50 uri.

1. EL 27

Gorenje  

Ogled proizvodnje v Gorenju Velenje. Zbor dijakov pred vhodom v Gorenje.

8.30 – 12.00

4 ure

Janko Malovrh, Srečko Podveržen

Malica na MIC-u ob 11.30 uri.

1. PTI 14 Svet energije in gradbišče hidroelektrarn na spodnji Savi

8.00 – 15.00

8  ur

Janko Čekon

Dostava lunch paketov na avtobusno postajo ob 7.50 uri.

Četrtek, 4. 6. 2015

1. TRA

1. TRB

1. TM

1. ET

116

Pokrajinski muzej Celje

Odhod ob 8.00 iz avtobusne postaje Velenje.

Prihod v Velenje okoli 14.00 ure.

8.00-14.00

6 ur

Petra Mastnak (1. TRA), Sonja Lubej (1. TM) , Nedeljko Grabant (1. TRA), Urška Koletnik (1. TRB), Lidija Šuster 1. ET, Biserka Ledinšek (1. TM), Srečko Podveržen (1. ET), Simon Muha (1. TRB)

Dostava lunch paketov na avtobusno postajo ob 7.50 uri.

1. EL

27

Pregled in obnova učnih pripomočkov v

MIC1 002

8.00 – 13.00

6 ur

Janko Čekon, Vlado Ahtik, Stane Osojnik

Malica na MIC-u.

1. PTI 14

Za boljši svet

(nenasilje in preventiva, internet in mediji – predavanje)

8.00-12.00

MIC

4 ure

Bojana Vrbnjak

Ekološko kulturno društvo za boljši svet

Malica na MIC.

Sreda, 10. 6. 2015

1. TRA

1. TRB

1. TM

1. ET

116

POUK po prilagojenem urniku

Urnik bo objavljen naknadno.

   
1. EL 27

Po Šaleški dolini

Avtobusna postaja – naselje Gorica – naselje Šalek – krožna vožnja po Velenju – ugreznine – Gaberke – Ravne – Lajše – Topolšica ali Zavodnje – Velenje.

8.00-13.00

6 ur  + 2 ure (seminarska naloga)

Bojana Vrbnjak, Janko Malovrh

Dostava lunch paketov na avtobusno postajo ob 7.50 uri.

1. PTI 14

Poligon varne vožnje Vransko

8.00 – 13.00

6 ur

Tomislav Novak, Ivan Škoflek

Dostava lunch paketov na MIC ob 7.50 uri.

CENA: 1. ET, 1. TM, 1. TRA, 1. TRB  26 €;  1. EL 15 €;  1. PTI  29 €

2. letnik

Oddelek Število dijakov Dejavnosti – opis                 Predvideno število ur Spremljevalci

Torek, 2. 6. 2015

2. ET

2. TM

54

Ekskurzija v Gornjo Radgono

8.00 – 16.30

10 ur

Milan Matko, Simona Diklič (2. ET), Jolanda Melanšek (2. TM) Franc Štravs

Dostava lunch paketov na avtobusno postajo ob 7.50 uri.

2. TRA

2. TRB

39 AV studio, TREND net …

8.00 – 13.00

6 ur

Uroš Remenih, Mojca Ošep, (2. TRA), Miran Zevnik (2. TRB)

Malica na MIC-u.

2. EL

21

Izdelava izdelka na praktičnem pouku –  MIC2 2017

Vzdrževanje delovnih miz, obnova boksov, izdelava novih učil

8.00 – 13.00

MIC

Ure po urniku.

Ivan Škoflek, Marijan Mlinarević, Branko Višnjar

Malica na MIC-u.

Sreda, 3. 6. 2015

2. TRA

2. TRB

2. ET

2. TM

93

Ekološke vsebine energije – človek – okolje

Predavanje in predstavitev TEŠ, predstavitev Premogovnika Velenje, predstavitev ERICO,

ogled TEŠ-a, ogled naprave za odžvepljevanje, ogled jezera in delte.

8.00 – 14.00

Predavalnica VŠ

6 ur

Miran Špička, Mojca Ošep  (2. TRA), Franci Oblak (2. TRB) Jolanda Melanšek (2. TM), Simona Diklič, Stanislav Osojnik

(2. TM), Simon Muha (2. ET) Anton Kališnik(2. ET), Branko Dvoršak (2. TM), Janko Malovrh, Anton Kališnik, Islam Mušić, Vlasta Leban

Malica v Gaudeamusu.

Četrtek, 4. 6. 2015

2. TRA

2. TRB

2. ET

2. TM

93

Razstava 1001 izum

Dijaki  se zberejo ob 8. 15 uri na avtobusni postaji v Velenju. V Ljubljani, na Gospodarskem razstavišču se razdelijo v tri skupine, in sicer:

 1. skupina –  2. ET, ima ogled razstave ob 10.00 uri, 2. skupina – 2. TM ob 10.15 uri ter 3. skupina – 2. TRA in 2. TRB ob 10.30 uri. Vodeni ogled traja 2 uri in pomembno obvestilo za dijake je, da na razstavo ni dovoljen vstop z večjimi torbami in šolskimi nahrbtniki (le-te lahko pustijo v garderobi) in da ni dovoljen vnos hrane in pijače. Po ogledu je malica in ogled fotografske razstave v parku Tivoli.

8.00 – 14.00

7 ur

Tea Selič (2. ET), Branko Dvoršak (2. ET), Sašo Gnilšek (2. TM) Franc Oblak (2. TRB), Anton Kališnik (2. TRA), Zvone Cencen (2. TM), Gregor  Hrastnik (2. TRA)

Dostava lunch paketov na avtobusno postajo ob 7.50 uri.

2. EL 21

Izdelava izdelka na praktičnem pouku

MIC2  2017

Vzdrževanje delovnih miz, obnova boksov, izdelava novih učil

8.00 – 12.00

MIC

5 ur

Ivan Škoflek, Marijan Mlinarević

Malica na MIC-u.

Sreda, 10. 6. 2015

2. TRA

2. TRB

2. ET

2. TM

2. EL

114

Geografska ekskurzija

Bled, ogled Infocentra, Triglavska roža Bled, razstava Raj pod Ukancem, Ribčev Laz

8.00 – 18.00

11 ur

Mojca Ošep (2. TRA), Franci Oblak (2. TRB), Simona Diklič (2. ET), Stanislav Osojnik (2. TM),  Simon Muha (2. ET), Zvone Cencen (2. TM), Janko Čekon (2. EL), Branko Višnjar (2. EL)

Dostava lunch paketov na avtobusno postajo ob 7.50 uri.

CENA: 2.ET, 2.TM  45 €;  2. TRA, 2. TRB 34 €,  2. EL 14 €

3. letnik

Oddelek Število dijakov Dejavnosti – opis                 Predvideno število ur Spremljevalci
Torek, 2. 6. 2015

3. TRA

3. TRB

3. ET

3. TM

99

Ekološke vsebine energije – človek – okolje

Predavanje in predstavitev TEŠ, predstavitev Premogovnika Velenje, predstavitev ERICO,

ogled TEŠ-a, ogled naprave za odžvepljevanje, ogled jezera in delte.

8.00 – 13.00

Predavalnica VŠ

6 ur

Miran Špička, Marjetka Herodež (3. TRA), Sašo Gnilšek (3. TRB),  Tea Selič (3. TM), Gregor Hrastnik (3. TRA), Simon Muha  (3. ET), Srečko Podveržen (3. TRB), Zvone Cencen (3. TM), Matjaž Žerak (3. ET), Simon Muha, Islam Mušić

Malica v Gaudeamusu.

Sreda, 3. 6. 2015

3. ET

3. TM

45

9 ev.

Svet energije in gradbišče hidroelektrarn na spodnji Savi

Odhod ob 8. uri iz avtobusne postaje Velenje; ob 9.30 ogled verige spodnjesavskih elektrarn iz avtobusa; ob 10. uri ogled gradbišča hidroelektrarne Brežice; ob 11.30 prihod v Svet energije v Krškem. Voden ogled eksperimentov z delovnimi listi. Ob 13.30 povratek proti Velenju. Predviden prihod v Velenje ob 15. uri.

8.00 – 15.00

7 ur

Vlado Ahtik, Matjaž Žerak  (1. PTI ), Janko Čekon, Branko Dvoršak

Dostava lunch paketov na avtobusno postajo ob 7.50 uri.

3. TRA

3. TRB

46

KSEVT Vitanje, Žička kartuzija

Voden ogled Žičke kartuzije, voden ogled KSEVT, razstava Ujeti sončev veter – Sonda Voyager, delavnica

8.00 – 15.00

7 ur

Sašo Gnilšek (3. TRB), Sonja Lubej, Marjetka Herodež (3. TRA)

 Gregor Hrastnik

Dostava lunch paketov na avtobusno postajo ob 7.50 uri.

Četrtek, 4. 6. 2015

3. TRA

3. TRB

3. ET

3. TM

99

Za boljši svet

(nenasilje in preventiva, internet in mediji – predavanje)

Začetek dneva pričnemo z gledališko predstavo na temo Vzemi življenje v svoje roke – o vplivu medijev. Sledijo delavnice po skupinah (4 delavnice):  Živim po svoji pameti, Na poti do sebe, Uspešen sem, pridruži se mi, Strpnost do drugih. Delavnice vodijo člani društva Za boljši svet

8.00 – 12.00

MIC

4 ure

Bojana Vrbnjak, Nada Pirnat, Marjetka Herodež,  Islam Mušić, Vlasta Leban,  Matjaž Žerak, Tomislav Novak, Simona Diklič, Jolanda Melanšek, Franc Oblak

Malica na MIC-u.

Sreda, 10. 6. 2015

3. TRA

3. TRB

3. ET

3. TM

99

Kulturna pot/zamejski Slovenci

Odhod ob 7.00 iz avtobusne postaje Velenje proti avstrijski Koroški. Obisk gradu Ostrovica, ki leži na 160  m visoki skali in velja za enega najlepših gradov v Avstriji. Od tam nas bo pot vodila do zibelke slovenstva, Gosposvetskega polja, kjer si bomo ogledali cerkev Gospe Svete in Vojvodski prestol. Od tam bomo odšli do južne obale Vrbskega jezera, kjer bomo obiskali mestece Maria Worth. Za konec pa si bomo ogledali še glavno mesto Koroške, Celovec. Sprehodili se bomo skozi mestno središče, kjer bo tudi čas za daljši postanek.

7.00 – 18.00

11 ur

Sonja Lubej, Petra Mastnak (3. ET), Marjetka Herodež (3. TRA), Tea Selič (3. TM) , Islam Mušić 3. TRA), Milan Matko (3. TRB), (3. TRB), Matjaž Žerak (3. ET), Branko Dvoršak (3. TM)

Dostava lunch paketov na avtobusno postajo ob 6.50 uri.

CENA: 3.ET, 3.TM  42 €; 3.TRA, 3.TRB  48 € 

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Elektro in računalniška šola
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660