srssersssdgimvssmicdsd

ERS_slideshow (17)
ERS_slideshow (16)
ERS_slideshow (15)
ERS_slideshow (14)
ERS_slideshow (13)
ERS_slideshow (12)
ERS_slideshow (11)
ERS_slideshow (10)
ERS_slideshow (9)
ERS_slideshow (8)
ERS_slideshow (7)
ERS_slideshow (6)
ERS_slideshow (5)
ERS_slideshow (4)
ERS_slideshow (3)
ERS_slideshow (2)
ERS_slideshow (1)
LOGO_DVIG_DIGITALNE-KOMPETENCE_horizontalni-768x296
previous arrow
next arrow

Dan na Grilovi domačiji za 1. letnike

Dijake 1. TRA, 1. TRB, 1. TM, 1. ET in 1. PTI Elektro in računalniške šole obveščamo, da se bodo v torek, 11. 6. 2019, udeležili ekoloških vsebin na Grilovi domačiji.

Dijaki se skupaj s spremljevalci zberejo ob 8.00 na dvorišču pred stavbo C, kjer bodo prevzeli lunch pakete. Potem se skupaj odpravimo peš na Grilovo domačijo.

Aktivnosti bodo potekale v sodelovanju s člani društev zeliščarjev, čebelarjev in kustosi  Muzeja Velenje. Izvedli bomo različne dejavnosti:

– voden ogled ekomuzeja na Grilovi domačiji,

– voden ogled zeliščnega vrta na Grilovi domačiji,

– priprava zdravilnih čajev,

– športne aktivnost,

– priprava in kuhanje zelenjavno – zeliščne enolončnice, (vsak obiskovalec ima s seboj posodo in žlico za enolončnico),

– prestavitev razredne etnološke točke (stare igre, stare pastirske igre, ljudske šege in navade,…).

Vsaka razredna skupnost pripravi staro igro, običaj, ki jo predstavi ostalim.

Bodimo primerno obuti in oblečeni in čuvajmo naravo.

0b 12.30 povratek v Velenje.

Spremljevalci:

Razred Spremljevalci Št. dijakov
1. TRA Uroš REMENIH inž., Nino GOLČMAN, dipl. IM in IR (UN) 27
1.TRB Urška KOLETNIK, univ. dipl. psihol., Branko VIŠNJAR 26
1.TM Biserka LEDINŠEK, prof., Tomislav NOVAK, prof. 20
1.ET dr. Nataša MEH PEER 16
1.PTI Nada PIRNAT, prof. 18

Dijaki zapišejo v zvezke interesnih dejavnosti kratko poročilo aktivnosti. Poročila pregledajo razredniki pri RU in organizatorju dejavnosti.

Razredniki morate v tajništvo šole oddati seznam dijakov, na katerem označita dijake, ki se ekskurzije iz upravičenih razlogov ne bodo udeležili, najkasneje do petka, 7. 6. 2019. Morebitne odsotnosti dijakov zaradi bolezni bomo sprejemali v tajništvu šole še na dan aktivnosti do 7.30 ure, kasnejših odpovedi ne bomo upoštevali za vračilo denarja.

Dijake opozarjamo, da se morajo na lunch pakete prijaviti sami, in sicer en delovni dan prej do 10.00 ure. Lunch paketi bodo dostavljeni pred šolo in jih spremljevalci razdelijo dijakom.

Želimo vam lep dan preživet v naravi.

Nada Pirnat, prof.
organizatorica dejavnosti

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Elektro in računalniška šola
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660