srssersssdgimvssmicdsd

ERS_slideshow (17)
ERS_slideshow (16)
ERS_slideshow (15)
ERS_slideshow (14)
ERS_slideshow (13)
ERS_slideshow (12)
ERS_slideshow (11)
ERS_slideshow (10)
ERS_slideshow (9)
ERS_slideshow (8)
ERS_slideshow (7)
ERS_slideshow (6)
ERS_slideshow (5)
ERS_slideshow (4)
ERS_slideshow (3)
ERS_slideshow (2)
ERS_slideshow (1)
LOGO_DVIG_DIGITALNE-KOMPETENCE_horizontalni-768x296
previous arrow
next arrow

Magnetna levitacija

Področje: tehniške vede

Šola: ŠCV, Elektro in računalniška šola

Avtorji: Enida Suljić

Mentorji: Sašo Gnilšek, Peter Vrčkovnik

Magnetna levitacija ali magnetno lebdenje je metoda, s katero objekt lebdi v prostoru s pomočjo magnetnega polja. Ta tehnologija nam omogoča nove načine transportacije, pogona, ločevanja zlitin, pomanjšanja izgub in podobno. Njena glavna prednost je, da lahko izdelamo sisteme, ki skoraj nimajo izgub. Obstaja več različnih sistemov, ki pripeljejo do magnetne levitacije in nekateri imajo veliko možnost uspeha v prihodnosti, kot so: transportni sistemi, magnetna levitacijska pečica in še posebej superprevodni magnetni ležaji, ki imajo mnogo prednosti pred klasičnimi, saj zmanjšajo vibracije, trenje in s tem tudi izgube. Obstajajo tudi drugi načini uporabe magnetne levitacije za raziskovalne namene.
V tej raziskovalni nalogi se bomo osredotočili na konkreten primer in poskusili bomo izvedeti kaj vse je potrebno, da pride do lebdenja predmeta. Zgradili bomo celoten sistem, sestavljen iz močnostnega in krmilnega dela in ugotovili, kaj vse vpliva na magnetno polje in magnetno levitacijo. Čez elektromagnet bo stekel enosmerni tok, ki bo povzročil nastanek elektromagnetne sile, ki je nasprotna gravitacijski sili in s pomočjo meritev in krmilnega dela (senzorji, regulator toka …) bomo zagotovili lebdenje predmeta – v našem primeru železne kroglice. Uspešno opravljena naloga bo verjetno spodbujala še druge dijake in študente, da opravijo ostale, potrebne raziskave lastnosti magnetne levitacije, s katerimi bomo izpopolnili obstoječe sisteme in seveda zgradili tudi nove.

Raziskovalna naloga (PDF)

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Elektro in računalniška šola
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660