srssersssdgimvssmicdsd

ERS_slideshow (17)
ERS_slideshow (16)
ERS_slideshow (15)
ERS_slideshow (14)
ERS_slideshow (13)
ERS_slideshow (12)
ERS_slideshow (11)
ERS_slideshow (10)
ERS_slideshow (9)
ERS_slideshow (8)
ERS_slideshow (7)
ERS_slideshow (6)
ERS_slideshow (5)
ERS_slideshow (4)
ERS_slideshow (3)
ERS_slideshow (2)
ERS_slideshow (1)
LOGO_DVIG_DIGITALNE-KOMPETENCE_horizontalni-768x296
previous arrow
next arrow

Elektrikar

Elektrikar je program, ki daje temeljna strokovna znanja, potrebna za začetek dela na področju energetike ali elektronike. Razvoj elektrotehnike zahteva širše poznavanje strokovnih področij, zato je posebnost novega programa v večji povezljivosti znanj iz elektrotehnike z možnostjo specializacije tako v energetiki kot v elektroniki. Elektrikar predstavlja tehnično podporo v proizvodnji, servisni dejavnosti, izvedbi električnih in komunikacijskih inštalacij, montaži sistemov obnovljivih virov energije …

elektrikar 1 elektrikar 2 elektrikar 3

Podobno kot v programu Elektrotehnik bomo v prvem delu izobraževali za skupna znanja iz elektrotehnike. V drugem delu izobraževanja se lahko dijaki odločijo za eno izmed specializacij, ki jo podpirajo izbirni moduli. Šola bo na oddelek omogočila izobraževanje za obe specializaciji.

•    Elektronika: montaža in vzdrževanje krmilnih in regulacijskih naprav, servisiranje in priklopi naprav na področju elektroakustike, montaža in vzdrževanje prenosnih sistemov.

•    Energetika: izvajanje in vzdrževanje električnih in komunikacijskih inštalacij, vzdrževanje elektromehanskih naprav ter izvajanje osnovnih del v distribucijskih omrežjih.

Poleg poglobljenih znanj iz področja energetike ali elektronike je posebnost programa še v izbirnosti pridobitve dodatnih strokovnih znanj iz obnovljivih virov energije ali inteligentnih električnih inštalacij.

VPISNI POGOJI:
•    uspešno končano osnovnošolsko izobraževanje ali
•    nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA:
•    izobraževanje traja tri leta in se zaključi z zaključnim izpitom;
•    izobraževalni program je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami.

PREDMETNIK

ZAKLJUČNI IZPIT:
1.    Slovenščina
2.    Izdelek oziroma storitev in zagovor

MOŽNOSTI NADALJNJEGA IZOBRAŽEVANJA

Po uspešno opravljenem zaključnem izpitu lahko dijak nadaljuje izobraževanje v programu poklicno-tehniškega izobraževanja (model 3+2).

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Elektro in računalniška šola
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660